Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o majątku Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.229.000.00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych ) i dzieli się na 11.229 (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) równych udziałów, wynoszących po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

Wersja XML