Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31.12.2020r.
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26.745.566,98zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazał zysk netto w wysokości 88.430,63zł,

Wersja XML