Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności

1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
3. Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
5. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
6. Usługi sanitarne i pokrewne;
7. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi

Zasięg działania: Miasto Lewin Brzeski, Gmina: Lewin Brzeski

Zasada działania: pełny rozrachunek gospodarczy.
Usługi Wodno- Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o.o. podejmuje decyzje w oparciu o akty prawne oraz w oparciu o uchwały władz nadrzędnych Spółki.

Wersja XML