Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa Usługi Wodno – Kanalizacyjne „HYDRO-LEW” Sp. z o.o.
Zarejestrowana Sąd Rejonowy w Opolu; VIII Wydział Gospodarczy pod KRS 0000184925
NIP 747-000-73-80
REGON 530583155
Wersja XML