Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia i Ogłoszenia

PDFDecyzja WR.RZT.70.275.2021 Zatwierdzenie Taryfy _PGW Wody Polskie.pdf
PDFUchwała zatwierdzająca Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021.pdf
 

Wersja XML